Menu Close

Szanowna Loża Synergia

na Wsch∴ Europy

Powstała 29 listopada 2019 roku

Ryt Francuski

Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Loża pracuje na Wschodzie Europy, tzn. że jest ona Lożą podróżującą w różne zakątki kontynentu i pracuje na terenie m.in. Polski, Belgii, Francji, Estonii, Finlandii, Austrii i na Łotwie. Szanowna
 
Loża Synergia pracuje w języku angielskim.

Skontaktuj się z nami