Menu Close

Loge Synergia

a L’Orient∴ de l’Europe

Ryt Francuski
Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Loża pracuje na Wschodzie Europy, tzn. że jest ona Lożą podróżującą w różne zakątki kontynentu i pracuje na terenie m.in. Polski, Belgii, Francji, Estonii, Finlandii, Austrii i na Łotwie. Szanowna Loża Synergia pracuje w języku angielskim.

Przyjmuje zarówno kobiety jak i mężczyzn. Pracuje w Rycie Francuskim oraz w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Contactez-nous