Menu Close

Przyjmowanie

Jak zostaje się masonem (wolnomularzem)?

Konstytucja Andersona z 1723 roku określa, że masonem może zostać osoba wolna i dobrych obyczajów, a więc – dojrzała, świadoma swoich poglądów na życie i postępująca etycznie.

Choć od ogłoszenia Konstytucji Andersona wiele się zmieniło, to jednak zasady ogólne pozostają stałe. Zmieniały się koncepcje wolności, samodzielności czy pojęcie obywatela – wolnomularstwo również ulegało przekształceniom. Dziś przyjmujemy na równych prawach kobiety i mężczyzn, tak samo traktujemy zainteresowanych niezależnie od koloru skóry, orientacji seksualnej, wyznania, narodowości.

Nieżyjący już Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski Piotr Kuncewicz sformułował zasadę zapraszania kandydatów do Zakonu. Jest to zasada « szeroko otwartych drzwi i wysokiego progu« . Jesteśmy otwarci na wszystkich szczerze zainteresowanych wolnomularską drogą samorozwoju. Jednak zapraszamy do nas tylko tych, którzy sami poszukują, są świadomi obowiązków jakie to zaproszenie ze sobą niesie, są gotowi rozwijać swoją indywidualność poprzez grupowe współdziałanie.

Jakie są warunki przyjęcia do Wielkiego Wschodu Polski?

W praktyce osoba, która może starać się o zaproszenie do Zakonu powinna:

 • mieć świadomą, wolną i nieprzymuszoną wolę przystąpienia do Bractwa
 • być osobą dojrzałą życiowo, a minimum pełnoletnią
 • mieć stabilne podstawy bytu i unormowane życie osobiste
 • być zdolna do krytycznego, obiektywnego oglądu świata
 • cieszyć się doskonałą reputacją (wymagamy także, aby nie była karana sądownie za przestępstwa umyślne)
 • być osobą honorową, lojalną i uczciwą, tolerancyjną dla inności drugiego Człowieka
 • być dyskretną i zdolną do zachowywania tajemnicy

Spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dla przyjęcia w szeregi Bractwa.

Co trzeba zrobić, aby stać się masonem?

Jeśli spełniamy przytoczone powyżej warunki, pozostaje odpowiedź na pytanie: jak zostać zaproszonym, czyli jak uzyskać zaproszenie do Wielkiego Wschodu Polski? Procedura ta może być uruchomiona dwiema drogami:

 1. z inicjatywy i polecenia aktywnego członka Wolnomularstwa
 2. z inicjatywy własnej potencjalnego członka – po złożeniu aplikacji drogą e-mailową
 • mieć świadomą, wolną i nieprzymuszoną wolę przystąpienia do Bractwa
 • być osobą dojrzałą życiowo, a minimum pełnoletnią
 • mieć stabilne podstawy bytu i unormowane życie osobiste
 • być zdolna do krytycznego, obiektywnego oglądu świata
 • cieszyć się doskonałą reputacją (wymagamy także, aby nie była karana sądownie za przestępstwa umyślne)
 • być osobą honorową, lojalną i uczciwą, tolerancyjną dla inności drugiego Człowieka
 • być dyskretną i zdolną do zachowywania tajemnicy