Image

Szanowna Loża
Synergia
na Wschodzie Europy


Powstała 29 listopada 2019 roku
Ryt Francuski
Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Loża pracuje na Wschodzie Europy, tzn. że jest ona Lożą podróżującą w różne zakątki kontynentu i pracuje na terenie m.in. Polski, Belgii, Francji, Estonii, Finlandii, Austrii i na Łotwie. Szanowna Loża Synergia pracuje w języku angielskim.

Przyjmuje zarówno kobiety jak i mężczyzn. Pracuje w Rycie Francuskim oraz w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Ryt Francuski Nowoczesny