Image

Szanowna Loża
Atanor
na Wschodzie Warszawy


Powstała w 2012 roku
Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Szanowna Loża Atanor została założona w 2012 roku i przyjmuje zarówno mężczyzn jak i kobiety. Nazwa Loży pochodzi od pieca alchemicznego który służył między innymi do sporządzenia kamienia filozoficznego. Loża na co dzień pracuje w Warszawie w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Ryt Szkocki Dawny i Uznany