Menu Close

Loge Atanor

a L’Orient∴ de Varsovie

Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Szanowna Loża Atanor została założona w 2012 roku i przyjmuje zarówno mężczyzn jak i kobiety. Nazwa Loży pochodzi od pieca alchemicznego który służył między innymi do sporządzenia kamienia filozoficznego. Loża na co dzień pracuje w Warszawie w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Contactez-nous

Erreur : Formulaire de contact non trouvé !