Image

Szanowna Loża Wolność Przywrócona
na Wschodzie Warszawy


Powstała 26 kwietnia 1991 roku
Ryt Francuski Nowoczesny

Szanowna Loża Wolność Przywrócona pracowała już w XX-leciu międzywojennym a jej nazwa nawiązywała do odzyskania przez Polskę niepodległości. Obecna Loża, reaktywowana po okresie PRL-u, nawiązuje do przedwojennych tradycji. Przyjmuje zarówno kobiety jak i mężczyzn. Pracuje w rycie francuskim.

Ryt Francuski Nowoczesny