Współpraca Międzynarodowa Wielkiego Wschodu Polski

Zapalono światła Loży Doskonałości Dharma

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Nowopowstała Loża Doskonałości Dharma jest obok Wieży Babel drugą Lożą Doskonałości pracującą w ramach jurysdykcji Rady Najwyższej Polski Suwerennych Wielkich Inspektorów Generalnych 33 i ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.

Oferuje ona Mistrzom Masońskim drogę dalszego rozwoju w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym, w stopniach od 4 do 14. 

Jej specyfika wynika po pierwsze z tego, że pracuje ona w języku angielskim, w związku z tym umożliwiając swoim członkom i gościom poznawanie specyficznego słownictwa  wolnomularskiego używanego na poziomie wyższych stopni w krajach anglosaskich.

Pieczęć Loży Doskonałości Dharma
Pieczęć Loży Doskonałości Dharma

Po drugie, w związku z uniwersalnym językiem, spotkania Dharmy umożliwiają integrację i wymianę między Braćmi i Siostrami z różnych krajów. Wiąże się to jednocześnie z faktem, że Dharma odbywa swoje prace zawsze w ten sam weekend, kiedy pracuje też anglojęzyczna i międzynarodowa loża Synergia (Synergy).

Koncepcję Dharmy twórcy tej Loży Doskonałości zaczerpnęli z filozoficznego buddyzmu, a nie z buddyzmu religijnego.  Tutaj Dharma wyznacza drogę obowiązku rozumianego w głębszym znaczeniu, niełatwo definiowalnego i niełatwo dającego się zamknąć w dogmatach.