Wielki Wschód Francji - pieczęć

Wywiad z Wielkim Mistrzem WWF w „Gazecie Wyborczej”

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Rzadko wolnomularstwo trafia na łamy ogólnopolskich periodyków. Tym bardziej cieszy fakt, że w sobotnio-niedzielnym wydaniu „Gazety Wyborczej” z 14 grudnia 2019 roku w dodatku „Nasza Europa” ukazał się przedruk wywiadu z Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Francji.
Br:. Jean-Philippe Hubsch w rozmowie z dziennikarką „Die Welt” Marą Delius przedstawia w skrócie historię wolnomularstwa oraz wyjaśnia, czym nasza organizacja się zajmuje w praktyce.

Wielki Mistrz podkreślił rolę samodoskonalenia wolnomularzy oraz ich dążenie do budowy lepszego społeczeństwa w drodze refleksji. Pochylił się również nad wartościami szczególnie bliskimi liberalnemu nurtowi wolnomularstwa, czyli równością wszystkich ludzi bez względu na wyznanie, kolor skóry, orientację seksualną czy poglądy polityczne. Wielki Mistrz odniósł się też do roli wolnomularstwa wobec najnowszych wyzwań cywilizacyjnych, takich jak ekologia, bioetyka czy rewolucja cyfrowa.

Warto podkreślić, że relacje Wielkiego Wschodu Polski z Wielkim Wschodem Francji od wielu lat układają się bardzo pomyślnie. Brata Jean-Philippe’a znają osobiście kierujący Radą Zakonu Wielkiego Wschodu Polski, a reprezentanci władz obu Obediencji regularnie goszczą na swoich Konwentach i innych kluczowych wydarzeniach. Za przykład może posłużyć ostatni niedawny XXIII Konwent W:.W:.P:. na którym reprezentant W:.W:.F:. wręczył w prezencie dla gospodarzy piękny okolicznościowy medal.

Medal Wielkiego Wschodu Francji wręczony Wielkiemu Wschodowi Polski

Całość wywiadu dostępna jest tutaj: O czym dyskutują masoni? Bioetyka, cyfryzacja i dochód podstawowy dla wszystkich