Wolnomularstwo w literaturze

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Wolnomularstwu poświęcono wiele książek a jego elementy inspirowały wielu pisarzy na przełomie wieków.

Poniżej przedstawiamy spis lektur polskich autorów lub przetłumaczonych na język polski poświęconych w całości tematyce wolnomularstwa lub posługujących się jego fragmentami w tytułach beletrystycznych. Zachęcamy do lektury.

Rytuały w literaturze pięknej

 • Aleksander Dumas – Józef Balsamo (opisany jest dokładnie rytuał wolnomularski)
 • Lew Tołstoj – Wojna i pokój (jedna z postaci przystępuje do loży. Rytuał inicjacji jest opisany w całości)
 • Stefan Żeromski – Popioły (elementy barwnie opisanego rytuału są bliskie rzeczywistemu. W tym opisie rytuał podniesienia do trzech stopni wtajemniczenia skondensowany jest w jeden)

Polskie czasopisma wolnomularskie

 • Ars Regia (1992-2013) – red. nacz. Tadeusz Cegielski (20 numerów)
 • Wolnomularz Polski (1994-2018) – red. nacz. Adam Witold Wysocki i Bożena Dołęgowska-Wysocka (77 numerów)

Książki poświęcone Wolnomularstwu – autorzy polscy

 • Szymon Askenazy
  • Książę Józef Poniatowski (1904)
  • Łukasiński t. 1-2 (1908)
 • Wioletta Brzezińska – Symbolika wolnomularska w założeniu pałacowo – ogrodowym w Młynowie za czasów Aleksandra Chodkiewicza (2006)
 • Piotr Cegielski – Filmowcy w fartuszkach. Masoneria na ekranie (1999)
 • Tadeusz Cegielski
  • Sekrety masonów. Pierwszy stopień wtajemniczenia (1992)
  • Ordo ex Chao. Wolnomularstwo i światopoglądowe kryzysy XVII i XVIII wieku (1994)
  • Polubić masonerię (2008)
  • Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii (2011)
 • Leon Chajn – Polskie wolnomularstwo 1920-1938 (1984)
 • Adam Doboszyński – Konspiracje (wstęp Norbert Wójtowicz)
 • Mirosława Dołęgowska-Wysocka
  • Aszera, żona Pana Boga, (wersja drukowana bloga wolnomularki, Warszawa 2017)
  • Suknia i fartuszek. Z dziejów wolnomularstwa kobiecego w Polsce, XVIII – XXI w. (w przygotowaniu, Warszawa 2020)
 • Hanna Domańska
  • Gdański Zakon Synów Przymierza. Dzieje żydowskiego wolnomularstwa w Gdańsku i Sopocie lata 1899 – 1938 (2002)
  • Eugenia pod Ukoronowanym Lwem – dzieje loży i wolnomularzy Gdańska i Sopotu, XVIII – XXI wiek (2006)
 • Wojciech Giełżyński – Wschód Wielkiego Wschodu (2008)
 • Władysław Z. Glinic – Deski wolnomularskie (2012)
 • Jacek Golędzinowski
  • Jawne historie tajemnych stowarzyszeń (1990)
  • Sekrety masonów i… (1993)
 • Ludwik Hass
  • Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721-1821) (1980)
  • Wolnomularstwo w Europie środowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku (1982)
  • Ambicje – rachuby – rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie środowo-wschodniej 1905-1928 (1984)
  • Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie środowo-wschodniej 1929-1941 (1987)
  • Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie (1996)
  • Loża i polityka. Masoneria rosyjska 1822-1895 (dwa tomy, 1996-1998)
  • Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny (1999)
  • Wolnomularstwo w Toruniu. 300 lat historii (2003)
  • Świat wolnomularski. Konkrety (lata trzydzieste – lata dziewięćdziesiąte XX wieku) Tom I (2004)
 • Katarzyna Karaskiewicz – Świątynia Opatrzności Bożej. Dzieje Idei i budowy (2011)
 • Anna Kargol
  • Zakon Synów Przymierza. Krakowska Loża „Solidarność” 1892 – 1938 (2013)
  • Po Jakubowej drabinie. O rytuale inicjacyjnym żydowskich lóż parawolnomularskich B’nai B’rith w okresie międzywojennym (2013)
  • Andrzej Strug. Dzieło i czasy (2014)
  • Rytuał masoński jako inspiracja organizacyjna oraz wzorzec kulturowy parawolnomularskich i innych organizacji (2015)
 • Cezary Leżeński – Masoni bez maski (2006)
 • Stanisław Małachowski-Łempicki
  • Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821 (1929)
  • Masoneria – wielka niewiadoma? Studium z dziejów tzw. tajnych towarzystw w Europie nowożytnej (XVIII-XX w.)
  • Wolnomularstwo polskie za Stanisława Augusta 1763-1784 (1927)
  • Wolnomularstwo w Księstwie Warszawskim (1928)
  • Wolnomularstwo na ziemiach dawnego Księstwa Litewskiego (1930)
  • Strącone korony. Z dziejów wolnomularstwa polskiego
  • Raporty szpiega Mackrotta o wolnomularstwie Polskim 1819-1822
  • Wolnomularstwo w świetle raportu rządu szwajcarskiego
 • Tadeusz Nasierowski
  • Wolnomularstwo bez tajemnic (1996)
  • Żeromski, Strug, Dąbrowska a psychiatrzy wolnomularze (1997)
  • Psychiatria a wolnomularstwo w Polsce (przełom XIX i XX wieku) (1998)
 • Andrzej Jan Niemojewski – O masonerii i masonach. Szkic popularny (1906)
 • Andrzej Nowicki – Filozofia Masonerii u progu siódmego tysiąclecia (5997) (1997)
 • Albin Sas-Dunajewski (Książę-biskup krakowski) – Pełen apostolskiej troskliwości (list pasterski w sprawie masonerii) (wstęp i opracowanie Norbert Wójtowicz, 2005)
 • Karol Serini
  • Masoneria (1929)
  • Symbol w wolnomularstwie
 • Jerzy Siewierski
  • Opowieść o masonach, obyczajach i pięknej Kasieńce (1990)
  • Dzieci wdowy, czyli opowieści masońskie (1992)
  • Ilustrowana historia masonerii (współautor: Mirosław Malcharek – 2002)
 • Łukasz Tomasz Sroka – Sprawiedliwi chcą być doskonali – Z dziejów wolnomularstwa w Krakowie od XVIII wieku do współczesności (2010)
 • Red. Łukasz Tomasz Sroka, Kazimierz Karolczak – Masoneria w Polsce w kraju i na emigracji (2012)
 • Przemysław Waingertner – Wolnomularstwo II Rzeczypospolitej w oczach współczesnych (1999)
 • Elżbieta Wichrowska – Antologia poezji masońskiej (1995)
 • Karol Wojciechowski
  • Ryt Francuski: od alchemii do racjonalizmu (2009)
  • Bitwa o Sztukę Królewską. Traktat o masonerii i regularności (2011)
 • Jerzy Wojtowicz – Masoneria – wielka niewiadoma? Studium z dziejów tzw. tajnych towarzystw w Europie nowożytnej (XVIII-XX w) (1992)
 • Stanisław A. Wotowski – Tajemnice Masonerji i Masonów [Biblioteka Wiedzy Tajemnej] (1926)
 • Norbert Wójtowicz
  • (red.) Sztuka królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów (1997)
  • Wielki Architekt Wszechświata. Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga (1999)
  • Antymasońska kampania 1938 roku (z dołączeniem wybranych dokumentów) (2005)
  • Rozmowy o masonerii (2005)
  • Masoneria, mały słownik (2006)
  • Masoni w wielonarodowościowej II Rzeczpospolitej (2011)
  • Wolnomularstwo a Kościół katolicki. Wrogowie, przeciwnicy czy konkurenci? (2014)
 • Krzysztof Załęski – Konstytucje i Ustawy Generalne Wielkiego Mistrzostwa Polskiego i Litewskiego pod młotkiem Ignacego hr. Potockiego przyjęte i zaprzysiężone w roku 1781 (2007)
 • Ks. Stanisław Załęski – O Masonii w Polsce od roku 1738 do 1822 na źródłach wyłącznie masońskich (1889)
 • ks. Andrzej Zwoliński – Wokół Masonerii (1993)

Książki poświęcone Wolnomularstwu – przetłumaczone pozycje autorów zagranicznych

 • Michael Baigent, Richard Leigh
  • Świątynia i loża (1999)
  • Eliksir i kamień
  • Święty Graal. Święta krew
 • Juan Carlos Castillon – Panowie Świata – dzieje teorii spiskowych (2006)
 • Umberta Eco
  • Wahadło Foucaulta (1993)
  • Cmentarz w Pradze (2012)
 • J.G. Fichte – Filozofia wolnomularza (2004)
 • Philip Gardiner – Tajna wiedza zakazanych związków, stowarzyszeń i kultów (2008)
 • Roberto Gervaso
  • Cagliostro. Życie Giuseppe Balsamo, maga i awanturnika (1992)
  • Bracia przeklęci. Historia masonerii (2005)
 • Nicholas Hagger – Tajemna historia Zachodu – wpływ tajnych organizacji na dzieje Zachodu od Renesansu po XX wiek (2010)
 • Jeremy Harwood – Sekretna historia masonerii: ilustrowane dzieje wolnomularstwa od początków w starożytności po współczesność – 1000 lat rytuałów i obrzędów, znaków i symboli (2007)
 • Priya Hemenway – Sekretny kod. Tajemnicza formuła, która rządzi sztuką, przyrodą i nauką. (2009)
 • Christopher Knight i Robert Lomas – Klucz Hirama. Faraonowie, templariusze, masoni i odkrycie tajemnych Zwojów Jezusa
 • Klaus-Rudiger Mai – Tajemne Związki (2009)
 • Irene Mainguy – Symbolika masońska trzeciego tysiąclecia (2020)
 • Angel Millar (konsultacja tekstu prof. Tadeusz Cegielski) – Masoneria. Zarys dziejów (2008)
 • Daniel Pipes – Potęga spisku. Wpływ paranoidalnego myślenia na dzieje ludzkości (1997)
 • Emmanuel Ratier – Tajemnice Zakonu Synów Przymierza: prawdziwa historia Bractwa B’nai B’rith (2011)
 • John Lawrence Reynolds – Ludzie z cienia – historia tajnych stowarzyszeń (2009)
 • Guy Wagner – Brat Mozart (2001)

Lektura uzupełniająca – powojenna

 • Dan Brown – Zaginiony symbol (2009)
 • Władysław Gąsiorowski (Wiesław Sclavus) – „Huragan” cz.1-3 (powieść historyczna z epoki napoleońskiej) – Warszawa 1974
 • Zbigniew Herbert – Kamień z katedry [w]: Barbarzyńca w ogrodzie, s.123 – 155,
 • Marek Krajewski – seria kryminałów (6 książek) w tym: Śmierć w Breslau (bohater serii, Eberhard Mock jest byłym wrocławskim wolnomularzem, pojawiają się też wątki masońskie) Wrocław 1995-2008
 • Zbigniew Nienacki – Pan Samochodzik i niesamowity dwór (intryga, dość naiwna, koncentruje się wokół poszukiwania ukrytej loży masońskiej, znajdującej się w dawnym szlacheckim dworku w lasach nad Pilicą. Książka zawiera wiele popularnych informacji na temat ruchu masońskiego, jego symboli, czołowych polskich oraz zagranicznych wolnomularzy)
 • Terry Pratchett – Straż! Straż! (w wielu książkach z serii Świat Dysku znajdują się aluzje do wolnomularstwa, w tej konkretnej opisano – z typowym dla autora dystansem i humorem – wolnomularski rytuał) 1989

Lektura uzupełniająca – przedwojenna

 • Roman Dmowski – Dziedzictwo (Warszawa, 1931)
 • André Gide – Lochy Watykanu (w sposób prześmiewczy opisane jest nawrócenie się na katolicyzm pod wpływem wizji wolnomularza, który wcześniej rzucił kamieniem w figurkę Matki Boskiej)
 •  J.W. Goethe – Wielki Kofta i Wilhelm Mistrz (liczne wątki masońskie)
 • T. Jeske-Choiński – Błyskawice. Powieść historyczna z czasów Rewolucji Francuskiej, (Warszawa, 1907)
 • Tomasz Mann – Czarodziejska góra (główny bohater jest masonem)
 • Alexander von Oppeln-Bronikowski (piszący po niemiecku, przekładany na kilka języków, w tym polski) napisał przynajmniej cztery powieści „masońskie” w I poł. XIX w.
 • Jan Potocki – Rękopis znaleziony w Saragossie (także film Hassa)
 • S.K. Potocki – Podróż do Ciemnogrodu i Świstek Krytyczny, wybór, oprac. E. Kipa, (wydadnie powojenne Wrocław, 1955)
 • Andrzej Strug – Wyspa zapomnienia (jedna z ważniejszych postaci jest wolnomularzem, autor w sposób alegoryczny zarysował ideę i cele wolnomularstwa)
 • Eugeniusz Sue – Żyd wieczny tułacz (pierwsze wydanie 1844)
 • M. Zdziechowski – W obliczu końca (Wilno, 1938)

Wzmianki w literaturze

O wolnomularzach wspomina także:

 • James Joyce – Ulisses
 • Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz (w księdze IV pojawiają się „hiramscy cieśle”)
 • Robert Musil – Człowiek bez właściwości (masoni zostają dwukrotnie wspomniani)
 • Edgar Allan Poe – Beczka amontillada (opowiadanie)
 • Marcel Proust – W poszukiwaniu straconego czasu (kilkakrotnie pada słowo masoneria i Wielki Wschód)
 • Stanisław Przybyszewski – Moi współcześni (przytacza anegdotę, jak katolicy-chłopi z Wielkopolski postrzegali masonów-mieszczan, i wspomina o Polaku-masonie, którego poznał w Norwegii)
 • Brunon Schulz W – Republika marzeń (pojawiają się „bracia spod znaku kielni”)

Same słowa „mason” i „masoneria” pojawią się także w:

 • Dziennikach Witolda Gombrowicza
 • Kalendarzu i klepsydrze Tadeusza Konwickiego
 • Słowo „frankmason” pojawia się w Fantazym Juliusza Słowackiego.
 • Słowo „wolnomularstwo” pojawia się w powieści Esther Stefana Chwina.
 • Pewne informacje na temat masonerii zawarte są w książce Legenda Europy Piotra Kuncewicza.
 • O masonerii wspomina kilkakrotnie w swoich dziełach Jerzy Prokopiuk
 • Juliusz Verne w powieściach Dzieci kapitana Granta i Robur Zdobywca wspomina o loży masońskiej.
 • W opartej o kabałę powieści Golem Gustava Meyrinka pojawia się słowo „wolnomularz”.
 • W powieści Johna Steinbecka Na wschód od Edenu 1 bohater jest masonem.
 • J.W. Goethe – Faust – inspiracja masonerią widoczna szczególnie w piątym akcie drugiej części