Traktaty Wielkiego Wschodu Polski, Estonii i Austrii

Wielki Wschód Polski podpisał traktaty przyjaźni i solidarności z Wielkim Wschodem Austrii oraz z Wielkim Wschodem Estonii

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Poruszająca ceremonia towarzyszyła zapaleniu świateł Wielkiego Wschodu Estonii. Tego samego dnia, 9 sierpnia 2019 Wielki Wschód Polski zawarł traktaty przyjaźni i solidarności z dwiema kolejnymi potęgami wolnomularskimi. Tego rodzaju traktaty pozwalają na pogłębienie braterskiej relacji pomiędzy obediencjami oraz regulują formalne aspekty współpracy.


Wielki Wschód Austrii
Wielki Wschód Austrii

Traktat przyjaźni i solidarności z Wielkim Wschodem Austrii jest zwieńczeniem wieloletniej współpracy pomiędzy naszymi obediencjami. Wspólne przedsięwzięcia były podejmowane zarówno lokalnie jak i pod patronatem Stowarzyszenia Obediencji Adogmatycznych Europy Środkowo-Wschodniej (A ∴ A ∴ C ∴ E ∴ E ∴ ). Obie potęgi wolnomularskie już od wielu lat rozpoznawały wzajemnie swoje jurysdykcje oraz pełną i niezależną władzę nad wszystkimi Lożami należącymi do swych Obediencji. Traktat pozwolił nadać wcześniejszym ustaleniom uroczystą i ustrukturyzowaną formę.

Wielki Wschód Estonii
Wielki Wschód Estonii

Traktat przyjaźni i solidarności z Wielkim Wschodem Estonii stanowi wyraz akceptacji oraz uznania dla nowo powstałej potęgi wolnomularskiej. Wielki Wschód Estonii dowiódł, że kieruje się demokratycznymi regułami opartymi na zasadach stanowiących Prawa Człowieka, którymi są Wolność, Równość i Braterstwo. Jest to pierwszy tego rodzaju traktat podpisany przez naszych Braci i Siostry z Estonii więc należy go również traktować jako zaproszenie do dalszego umacniania współpracy w naszej rodzinie uznanych, liberalnych i adogmatycznych obediencji wolnomularskich.