S∴ Anna odeszła na W∴ Wschód

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Anna Siewierska

Wieloletnia redaktorka publikacji naukowych,
Pracownica PAN, Urzędu Patentowego,
Wydawnictwa Wiedza Powszechna,
przedsiębiorca i założycielka firmy NIGOS.
Żona, towarzyszka życia zmarłego w 2000 roku literata
Jerzego Kwiryna Siewierskiego, założyciela pisma Współczesność.

Nabożeństwo żałobne odbyło się
25 marca 2021 roku o godzinie 12:00
w kościele św. Karola Boromeusza
na Starych Powązkach.

Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi.
Siostry i Bracia z Sz∴ L∴ Cezary Leżeński, wolnomularstwa polskiego i powszechnego
oraz Rada Zakonu W∴W∴P∴