Ukraine-outline

Oświadczenie WWP w sprawie inwazji na Ukrainę

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Oświadczenie

W obliczu dramatycznych wydarzeń na Ukrainie, gdzie wobec brutalnej agresji wojskowej zagrożona jest Wolność oraz podstawowe Prawa Człowieka, Wielki Wschód Polski solidaryzuje się z narodem ukraińskim. Łączymy się z naszymi Siostrami i Braćmi, których życie jest teraz zagrożone.

Odwołując się do podstawowej doktryny moralnej wolnomularstwa, jaką jest stosowanie solidarności, Wielki Wschód Polski aktywnie włącza się we wsparciu uchodźcom i uchodczyniom z Ukrainy.

Naszym Siostrom i Braciom z Ukrainy, ich bliskim i znajomym chcemy nieść, w ramach naszych możliwości, pomoc i wsparcie. Wesprzemy więc osoby przyjeżdżające do Polski i zorganizujemy pomoc, niezbędną opiekę i zaopatrzenie.  

Kontakt:

sosukraine@grand-orient.pl


Statement


In the face of the dramatic events that are taking place in Ukraine, where Freedom and basic Human Rights are threatened by a brutal military aggression, the Grand Orient of Poland stands in solidarity with the Ukrainian people. We unite with our Sisters and Brothers whose lives are now in danger.

Referring to the fundamental moral doctrine of Freemasonry, which is the practice of solidarity, the Grand Orient of Poland is decided to join in active assistance.

Within the limits of our possibilities we want to bring help to the refugees. We will support those who  coming to Poland and organize any other necessary care and sustenance.

Contact:

sosukraine@grand-orient.pl


Заява

Посилаючись на основну моральну доктрину масонства, яка полягає в застосуванні солідарності, Великий Схід Польщі активно бере участь у підтримці. 

Перед обличчям драматичних подій в Україні, де свобода та основні права людини знаходяться під загрозою в умовах жорстокої військової агресії, Великий Схід Польщі висловлює солідарність з українським народом. Ми об’єднуємося з нашими сестрами і братами, життя яких зараз під загрозою.

Ми хочемо допомогти біженцям у межах наших можливостей. Тож ми будемо підтримувати людей, які приїжджають до Польщі, та організуємо необхідний догляд та постачання.

Контакт:

sosukraine@grand-orient.pl