Wywiad z WWP - wPolitycepl

Czy masoni rządzą światem? Wywiad z Wielkim Edytorem WWP w telewizji wPolsce

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Miło nam poinformować, że Wielki Edytor Wielkiego Wschodu Polski, Aleksandra Emilia Wysocka była dzisiaj gościem prowadzonej na żywo audycji w telewizji wPolsce. Rozmowa dotyczyła zarówno Wielkiego Wschodu Polski oraz wartości, którymi się kieruje, jak również pokrewnych tematów, np. religii czy działalności społecznej.

W trakcie wywiadu W ∴ E ∴ W W P przybliżyła działalność Wielkiego Wschodu Polski oraz przekrój światopoglądowy jego członków. Z wywiadu dowiadujemy się również o wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez wolnomularzy, jak i o okazjach, podczas których spotkać można masonów osobiście. Poruszono również obszar relacji masonerii z kościołem katolickim i innymi wspólnotami wyznaniowymi.