Wielki Wschód Francji - pieczęć

Wywiad z Wielkim Mistrzem WWF w „Gazecie Wyborczej”

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Rzadko wolnomularstwo trafia na łamy ogólnopolskich periodyków. Tym bardziej cieszy fakt, że w sobotnio-niedzielnym wydaniu „Gazety Wyborczej” z 14 grudnia 2019 roku w dodatku „Nasza Europa” ukazał się przedruk wywiadu z Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Francji.Br:. Jean-Philippe Hubsch w rozmowie z dziennikarką „Die Welt” Marą Delius przedstawia w skrócie historię wolnomularstwa oraz wyjaśnia, czym nasza organizacja się zajmuje w praktyce. …