Traktaty Wielkiego Wschodu Polski, Estonii i Austrii

Wielki Wschód Polski podpisał traktaty przyjaźni i solidarności z Wielkim Wschodem Austrii oraz z Wielkim Wschodem Estonii

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Poruszająca ceremonia towarzyszyła zapaleniu świateł Wielkiego Wschodu Estonii. Tego samego dnia, 9 sierpnia 2019 Wielki Wschód Polski zawarł traktaty przyjaźni i solidarności z dwiema kolejnymi potęgami wolnomularskimi. Tego rodzaju traktaty pozwalają na pogłębienie braterskiej relacji pomiędzy obediencjami oraz regulują formalne aspekty współpracy.