Zapalenie świateł Szanownej Loży Synergia

Zapalenie świateł Szanownej Loży Synergia

Wielki Wschód Polski Loże Wielkiego Wschodu Polski

Pieczęć Szanownej Loży Synergia na Wsch∴ Europy
Szanowna Loża Synergia na Wsch∴ Europy

W piątek 29 listopada 2019 r. w Warszawie zapłonęły światła nowej i zarazem wyjątkowej loży Wielkiego Wschodu Polski. Szanowna Loża Synergia będzie bowiem pracowała na Wschodzie Europy, w różnych miastach m.in. w Polsce, Belgii, Francji, Estonii, Finlandii, Austrii i na Łotwie. Uroczyste zapalenie świateł uświetnili goście z całej Europy, a już w pierwszej dobie istnienia warsztatu afiliowano 7 nowych członków różnych Wschodów.

To historyczny moment dla całego wolnomularstwa europejskiego. Wierzę, że ten warsztat będzie forum wymiany myśli i doskonalenia praktyk rytualnych między braćmi i siostrami Europy Środkowo-Wschodniej, Zachodniej i Północnej – powiedział brat Marcin, Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski. – Jestem dumny z faktu, że Szanowna Loża Synergia działa pod auspicjami Wielkiego Wschodu Polski. Jako obediencja będziemy służyć jej oficerom i członkom wszelką braterską i organizacyjną pomocą – zapewnił Wielki Mistrz.

Loża będzie pracować w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym w języku angielskim.