Wielki Wschód Polski

Przekazanie młotka Czcigodnego Mistrza

Wielki Wschód Polski Loże Wielkiego Wschodu Polski

Wrzesień już za nami. Tradycyjnie w Wielkim Wschodzie Polski jest to miesiąc instalacji korpusów oficerskich Lóż na kolejny rok wolnomularski. Najważniejszym czynnikiem aktywizującym zmiany w składach oficerskich Lóż są upływające kadencje, które zwyczajowo trwają 3 lata. 

W tym roku we trzech Lożach W∴W∴P∴ zaprzysiężono nowo wybranych Czcigodnych Mistrzów.

serdecznie gratulujemy wyboru na stanowiska Czcigodnych Mistrzów oraz życzymy samych sukcesów w kierowaniu ich warsztatami!

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w każdym z tych trzech przypadków wybór na kierowniczą funkcję w Loży jest wyrazem głębokiego zaufania oraz docenieniem wieloletniego zaangażowania w wolnomularską pracę.

Ustępującym Czcigodnym Mistrzom: Bratu Marcinowi (Sz∴ L∴ Atanor), Bratu Janisowi (Sz∴ L∴ Moria) oraz Siostrze Aleksandrze (Sz∴ L∴ Wolność Przywrócona) należą się ogromne siostrzano-braterskie podziękowania za dotychczasowe wysiłki w prowadzeniu Lóż. Zwłaszcza w sytuacji, w której światowy kryzys epidemiologiczny spowodował szereg restrykcji, do których wszyscy musieliśmy się dostosować. Oby następcy okazali się godni poprzedników, a poprzednicy zaznali chwili wytchnienia.  Choć jak wiemy nie pragną oni odpoczynku i po oddaniu młotka Czcigodnego kontynuują wolnomularską pracę – w innych rolach.

B∴ Marcin

Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski