Loża Pod Sokołem i Sową w Poznaniu

Wielki Wschód Polski Loże Wielkiego Wschodu Polski

W sobotę 18 stycznia 2020 roku zapalono światła Loży Pod Sokołem i Sową.

Powstanie nowej Loży, która na co dzień będzie pracować w Poznaniu jest wynikiem ciężkiej pracy, nieustępliwości oraz zapału Sióstr i Braci w większości wywodzący się z Loży Galileusz pracującej w Bydgoszczy.

Jednocześnie nowy warsztat jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie wolnomularstwem w Wielkopolsce. Jest to również jedenasta aktywna Loża Wielkiego Wschodu Polski.

Podczas uroczystej ceremonii zapalenia świateł jeden z Braci-założycieli nowej Loży w następujący sposób scharakteryzował onomastykę wybranej dla niej nazwy:

Sokół i Sowa symbolizują przeciwstawne, ale i dopełniające się siły, niczym Ciemność i Jasność, Zło i Dobro, Kobiecość i Męskość.

Sowa to boski ptak kojarzony z Ateną (Minerwą), a więc z boską Mądrością. Do tego Sowa to symbol duszy i śmierci, śmierci przesądów, fałszywych przekonań, śmiercią obłudy i fałszu można nawet powiedzieć. Śmierć to, także przemiana, początek czegoś nowego. Sowa symbolizuje zatem, i aspekt negatywny, i aspekt pozytywny tej przemiany.

Sokół to Horus- egipski symbol wędrówki Duszy do Wielkiego Architekta, a więc ostatecznego i niezmierzonego Źródła Mądrości i Piękna. Czasami postać Sokoła przyjmował również Ra, Bóg-Słońce, więc poniekąd Sokół to również symbol oświecenia i niezwykle głębokie zawezwanie do poszukiwania Światła, które rozjaśni mroki Ciemności oraz fałszywych osądów i przesądów.

Onomastyka nazwy Loży Pod Sokołem i Sową

Ceremonię zapalenia świateł uświetnili swoją obecnością przedstawiciele wszystkich pozostałych 10 Lóż Wielkiego Wschodu Polski oraz reprezentacja polskich Lóż Wielkiej Żeńskiej Loży Francji.

Loża Pod Sokołem i Sową jest otwarta na wszystkich kandydatów, zgodnie ze zwyczajem masońskim „wolnych i dobrych obyczajów”, mieszkających w zachodnich rejonach Polski i pragnących zgłębiać arkana wolnomularstwa.