Anglojęzyczna odsłona strony internetowej Wielkiego Wschodu Polski

Wielki Wschód Polski Struktura WWP

W 2019 roku uformowano dwie anglojęzyczne Loże Wielkiego Wschodu Polski: Szanowną Lożę Universe pracującą w Warszawie oraz Szanowną Lożę Synergia, „podróżującą” pomiędzy wieloma Europejskimi stolicami i zrzeszającej wolnomularzy wielu narodowości. 

Wraz z rozwojem tych Lóż zaobserwowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania naszym Zakonem wśród osób nie posługujących się językiem polskim. W celu zaadresowania tego zainteresowania zainicjowaliśmy tłumaczenie naszej witryny internetowej na język angielski. Na chwilę obecną, dzięki pracy naszych Sióstr i Braci, zakończyliśmy tłumaczenie na język angielski. Praca trwa nadal i liczymy, że jeszcze w tym roku sfinalizujemy tłumaczenie na kolejne najpopularniejsze języki.