Universe

Szanowna Loża
Universe
na Wschodzie Warszawy

Założona 29 września 2019
Ryt Francuski

Loża została założona aby zrzeszać członków z rosnącej społeczności międzynarodowej osiedlającej się w Polsce oraz krajach nadbałtyckich którzy chcieliby pracować w anglojęzycznej Loży oraz dla osób pragnących rozwinąć znajomość angielskiego słownictwa związanego z wolnomularstwem.

Prace Loży odbywają się raz w miesiącu. Ponadto Loża organizuje prace wyjazdowe, głównie do krajów nadbałtyckich, zazwyczaj dwa razy do roku.

Zapraszamy zarówno osoby które chciałyby zacząć swoją wolnomularska podróż jak i już inicjowanych Braci i Siostry.

Ryt Francuski oraz Ryt Szkocki Dawny i Uznany