Image

Szanowna Loża Moria
na Wschodzie Rygi


Powstała w 2009 roku
Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Szanowna Loża Moria została założona w Rydze na Łotwie w 2009 roku i jest zagranicznym warsztatem Wielkiego Wschodu Polski. Nazwa Loży nawiązuje między innymi do Biblijnego wzgórza w Jerozolimie na którym usytuowano legendarną Świątynie Salomona. Loża pracuje w języku łotewskim w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym. Przyjmuje mężczyzn i kobiety.

Ryt Szkocki Dawny i Uznany