Image

Szanowna Loża Galileusz
na Wschodzie Bydgoszczy


Powstała w 2008 roku
Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Loża należy do masonerii nurtu romańskiego, zwanego też adogmatycznym bądź liberalnym. Oznacza to, że Loża Galileusz jest warsztatem mieszanym, przyjmującym zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Pracuje w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Warto dodać, że jest to pierwszy warsztat erygowany przez Wielki Wschód Polski (starsze niż Szanowna Loża warsztaty zostały powołane jeszcze w ramach Wielkiego Wschodu Francji). Miejscem pracy nowego warsztatu jest Bydgoszcz, a posiedzenia odbywają się w weekendy.

Ryt Szkocki Dawny i Uznany