Image

Szanowna Loża
Astrolabium
na Wschodzie Krakowa


Powstała 26 października 2019 roku
Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Nazwa Loży pochodzi z języka greckiego i oznacza „chwytający gwiazdy”. Był to instrument nawigacyjny, służący do wyznaczania położenia gwiazd nad horyzontem. 

Loża Astrolabium jest otwarta na wszystkich kandydatów, zgodnie ze zwyczajem masońskim „wolnych i dobrych obyczajów”, mieszkających w południowych rejonach Polski i pragnących zgłębiać arkana wolnomularstwa.

Ryt Szkocki Dawny i Uznany