Image

Szanowna Loża
Abraxas - pod Światłem Syriusza
na Wschodzie Warszawy i Poznania


Powstała w 2019 roku
Ryt Memphis-Misraim

Loża Abraxas pracuje w rycie Memphis-Misraim, jednym z najbardziej ezoterycznych obrządków masońskich, który uformował się w XIX w. jako synteza kilku wcześniej praktykowanych metod inicjacyjnych.

Kultywując obrządek Memphis-Misraim warsztat opiera się na linii przekazu pochodzącej bezpośrednio od Roberta Ambelain - który był jednym z jego najbardziej zasłużonych praktyków i reformatorów.

Imię Abraxas pojawia się w mitologii perskiej i gnostyckiej jako określenie Najwyższego Bóstwa, zaś w hellenistycznych dokumentach poświęconych magii jest synonimem pełni.

Prace loży Abraxas odbywają się naprzemiennie w Warszawie i Poznaniu.

Ryt Memphis-Misraim