Wielki Wschód Polski

LOŻE
WIELKIEGO WSCHODU POLSKI

Członkowie Wielkiego Wschodu Polski muszą pracować w regularnych lożach Zakonu.

Wielki Wschód Polski składa się z siedmiu regularnych lóż:

Wolność Przywrócona Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża Wolność Przywrócona
na Wsch∴ Warszawy

Pracuje w Rycie Francuskim
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 1990.

Galileusz Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża Galileusz
na Wsch∴ Bydgoszczy

Pracuje w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2008.

Moria Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża Moria
na Wsch∴ Rygi (Łotwa)

Pracuje w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2009.

Cezary Leżeński Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża Cezary Leżeński
na Wsch∴ Warszawy

Pracuje w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2009.

Witelon Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża Witelon
na Wsch∴ Warszawy

Pracuje w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2010.

Atanor Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża Atanor
na Wsch∴ Warszawy

Pracuje w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2012.

 
Abraxas - pod światłami Syriusza Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża Abraxas
- pod Światłem Syriusza
na Wsch∴ Warszawy i Poznania

Pracuje w rycie Memphis-Misraim
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2019.

 

TRÓJKĄTY WOLNOMULARSKIE
WIELKIEGO WSCHODU POLSKI

Dodatkowo Siostry i Bracia pracują w trójkącie:

 
Universe Wielki Wschód Polski

Trójkąt Wolnomularski
Universe
na Wsch∴ Warszawy
pracujący pod opieką
Sz∴ L∴ Wolność Przywrócona
w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym oraz Rycie Francuskim
w języku angielskim.

 

STOPNIE WYŻSZE

Mistrzowie mogą kontynuować swoją wolnomularska drogę rozwoju w dwóch strukturach stopni wyższych działających w oparciu o umowy dwustronne z Wielkim Wschodem Polski.


STOPNIE WYŻSZE RYTU FRANCUSKIEGO
Kapituła Generalna Rytu Francuskiego Wielkiego Wschodu Polski

Kapituła Generalna Rytu Francuskiego Wielkiego Wschodu Polski
Pracuje w wyższych stopniach rytu francuskiego
Praktykuje porządki I-V
Pracuje w formule mieszanej, przyjmując mężczyzn i kobiety.

W jej skłąd wchodzą:
Sokrates Wielki Wschód Polski

Kapituła Sokrates
(porządek I – IV) w Dolinie Warszawy

Jedność Prawdziwa Wielki Wschód Polski

Kapituła Jedność Prawdziwa
(porządek I – IV) w Dolinie Warszawy


STOPNIE WYŻSZE RYTU
SZKOCKIEGO DAWNEGO I UZNANEGO
Rada Najwyższa Polski 33 i Ostatniego Stopnia

Rada Najwyższa Polski 33 i Ostatniego Stopnia
Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego
Pracuje w stopniach wyższych od 4 do 33 Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego
w formule mieszanej, przyjmując mężczyzn i kobiety.

W jej skłąd wchodzą:
Loża Doskonałości Wieża Babel

Loża Doskonałości Wieża Babel
praktykuje stopnie 4 do 14

Kapituła

Kapituła
praktykująca stopnie od 15 do 18

Areopag
Areopag
praktykuje stopnie od 19 do 30

Trybunał
Trybunał
praktykuje stopień 31

Konsystorz
Konsystorz
praktykuje stopień 32

Rada Najwyższa Polski 33 i Ostatniego Stopnia

Rada Najwyższa
pracuje w 33 i ostatnim stopniu