Wielki Wschód Polski

LOŻE
WIELKIEGO WSCHODU POLSKI

Członkowie Wielkiego Wschodu Polski muszą pracować w regularnych lożach Zakonu.

Wielki Wschód Polski składa się z jedenastu regularnych lóż:

Wolność Przywrócona Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża
Wolność Przywrócona
na Wsch∴ Warszawy

Ryt Francuski
Rok założenia 1990

Galileusz Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża
Galileusz
na Wsch∴ Bydgoszczy

Ryt Szkocki Dawny i Uznany
Rok założenia 2008

Moria Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża
Moria
na Wsch∴ Rygi (Łotwa)

Ryt Szkocki Dawny i Uznany
Rok założenia 2009

Cezary Leżeński Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża
Cezary Leżeński
na Wsch∴ Warszawy

Ryt Szkocki Dawny i Uznany
Rok założenia 2009

Witelon Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża
Witelon
na Wsch∴ Warszawy

Ryt Szkocki Dawny i Uznany
Rok założenia 2010

Atanor Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża
Atanor
na Wsch∴ Warszawy

Ryt Szkocki Dawny i Uznany
Rok założenia 2012

Abraxas - pod światłami Syriusza Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża
Abraxas - pod Światłem Syriusza
na Wsch∴ Warszawy i Poznania

Ryt Memphis-Misraim
Rok założenia 2019

Universe Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża
Universe
na Wsch∴ Warszawy

Ryt Francuski
Rok założenia 2019

Astrolabium Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża
Astrolabium
na Wsch∴ Krakowa

Ryt Szkocki Dawny i Uznany
Rok założenia 2019

Synergia Wielki Wschód Polski

Szanowna Loża
Synergia
na Wsch∴ Europy

Ryt Francuski oraz
Ryt Szkocki Dawny i Uznany
Rok założenia 2019

Pod Sokołem i Sową Wielki Wschód Polski

Szanowna
Pod Sokołem i Sową
na Wsch∴ Poznania

Ryt Szkocki Dawny i Uznany
Rok założenia 2020


TRÓJKĄTY WOLNOMULARSKIE
WIELKIEGO WSCHODU POLSKI

Dodatkowo Siostry i Bracia pracują w trójkątach, które z czasem przerodzą się w nowe Loże.

 
 

STOPNIE WYŻSZE

Mistrzowie mogą kontynuować swoją wolnomularska drogę rozwoju w dwóch strukturach stopni wyższych działających w oparciu o umowy dwustronne z Wielkim Wschodem Polski.


STOPNIE WYŻSZE RYTU FRANCUSKIEGO
Kapituła Generalna Rytu Francuskiego Wielkiego Wschodu Polski

Kapituła Generalna Rytu Francuskiego Wielkiego Wschodu Polski
Pracuje w wyższych stopniach rytu francuskiego
Praktykuje porządki I-V
Pracuje w formule mieszanej, przyjmując mężczyzn i kobiety.

W jej skłąd wchodzą:
Sokrates Wielki Wschód Polski

Kapituła Sokrates
(porządek I – IV) w Dolinie Warszawy

Jedność Prawdziwa Wielki Wschód Polski

Kapituła Jedność Prawdziwa
(porządek V) w Dolinie Warszawy


STOPNIE WYŻSZE RYTU
SZKOCKIEGO DAWNEGO I UZNANEGO
Rada Najwyższa Polski 33 i Ostatniego Stopnia

Rada Najwyższa Polski 33 i Ostatniego Stopnia
Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego
Pracuje w stopniach wyższych od 4 do 33 Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego
w formule mieszanej, przyjmując mężczyzn i kobiety.

W jej skłąd wchodzą:
Loża Doskonałości Wieża Babel

Loża Doskonałości Wieża Babel
praktykuje stopnie 4 do 14

Kapituła

Kapituła
praktykująca stopnie od 15 do 18

Areopag

Areopag
praktykuje stopnie od 19 do 30


Trybunał

Trybunał
praktykuje stopień 31


Konsystorz

Konsystorz
praktykuje stopień 32


Rada Najwyższa Polski 33 i Ostatniego Stopnia

Rada Najwyższa
pracuje w 33 i ostatnim stopniu


W języku angielskim pracuje natomiast:

 
Dharma

Loża Doskonałości Dharma
praktykuje stopnie 4 do 14