Image

Co trzeba zrobić, aby stać się masonem?

Jeśli spełniamy przytoczone warunki, pozostaje odpowiedź na pytanie: jak zostać zaproszonym, czyli jak uzyskać zaproszenie do Wielkiego Wschodu Polski? Procedura ta może być uruchomiona dwiema drogami:

 1. z inicjatywy i polecenia aktywnego członka Wolnomularstwa
 2. z inicjatywy własnej potencjalnego członka – po złożeniu aplikacji drogą e-mailową

Image

Procedura aplikacji

Wymagane jest przedstawienie swojej osoby, wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku, miejsca pracy i statusu życiowego. Ważne jest, aby podać:

 1. numer telefonu kontaktowego,
 2. adres mailowy
 3. porę, kiedy można kandydata zastać.

Aplikacja powinna zawierać także informacje o:

 1. zainteresowaniach kandydata,
 2. wartościach, którymi się kieruje w życiu,
 3. powodach, dla których chciałby ubiegać się o przyjęcie w szeregi wolnomularstwa.

Kolejne kroki:

 1. Informacje o kandydacie (w formie CV i listu motywacyjnego) są podawane członkom Loży.
 2. Następuje Czas Próby, podczas której której Bractwo weryfikuje nadesłane informacje i stara się ocenić przydatność aplikacji.
 3. Jeżeli Próba przebiega pomyślnie, a ktoś spośród Sióstr lub Braci na podstawie zebranych informacji zdecyduje się ujawnić przed profanem, dochodzi do pierwszego spotkania. Podczas tego spotkania i rozmowy, zostaną podane kandydatowi wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o wstąpieniu, a osoba rozmawiająca decyduje, czy nastąpią dalsze spotkania.
 4. W wyniku spotkań z kandydatem Bracia wprowadzajacy przedstawią jego sylwetkę w Loży.

Przysyłając swoją aplikację trzeba być świadomym, że przyjęcie do Organizacji nie wiąże się z żadnymi zaszczytami, przywilejami, dostępem do władzy, pieniędzy lub luksusów. Wiąże się natomiast z obowiązkami, kosztami, własną pracą i aktywnym zaangażowaniem, a nie tylko uczestnictwem. Rozpoczynając drogę ku wolnomularstwu, trzeba też być świadomym konieczności cierpliwego przetrwania okresu przygotowawczego, który może być naprawdę długi.

W Wielkim Wschodzie Polski działają loże w różnych rytach. Mają dużą autonomię. Niektóre maja własne dodatkowe wymagania co do aplikujących kandydatów. Bardzo prosimy o dosyć wnikliwe zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. Decyzja kandydata o aplikowaniu do wolnomularstwa jest przez nas traktowana bardzo poważnie. Powinna być więc wynikiem przemyślanej decyzji, a nie ciekawości, impulsu czy chwilowej fascynacji.


Szczegóły przystąpienia