Menu Close

Loge Witelon

a L’Orient∴ de Varsovie

Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Spotkania Loży Witelon odbywają się w Warszawie. Prace odbywają się w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Loża jest mieszana, czyli przyjmuje zarówno kobiety jak i mężczyzn.
Działalność tej Loży jest nastawiona na przyjmowanie, szkolenie i integrowanie z Zakonem Uczniów, Czeladników i Mistrzów z dalekich od Warszawy miejscowości gdzie nie ma Lóż.

W ten sposób dajemy im szansę na wejście do Wolnomularstwa, wykorzystanie wolnomularskiej metody rozwoju osobistego, dojście na wolnomularskiej drodze do stopnia Mistrza, budujemy trójkąty wolnomularskie w różnych miastach i w ten sposób stworzymy podwaliny budowy nowych Lóż na nowych wschodach Polski, w perspektywie lat oczywiście.

Duże odległości, które muszą pokonać członkowie loży wymusiły specjalne formy pracy. Przy całkowitym zachowaniu wymagań obecności na regularnych pracach w roku są one skumulowane w kilkudniowe bloki dwa, trzy razy w roku. W tym czasie odbywają się bardzo intensywne spotkania omawiające wolnomularską metodę działania, symbolizm, istotę wolnomularstwa. Członkowie Loży Witelon uczestniczą w pracach innych lóż.

Więcej informacji na temat Sz∴ L∴ Witelon znajdą Państwo na jej osobnej stronie internetowej.

Contactez-nous