Menu Close

Loge Moria

a L’Orient∴ de Riga

Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Szanowna Loża Moria została założona w Rydze na Łotwie w 2009 roku i jest zagranicznym warsztatem Wielkiego Wschodu Polski. Nazwa Loży nawiązuje między innymi do biblijnego wzgórza w Jerozolimie na którym usytuowano legendarną Świątynię Salomona. Loża pracuje w języku łotewskim w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym. Przyjmuje mężczyzn i kobiety.

Contactez-nous