Warszawskie wolnomularki i wolnomularze w loży Św. Jana Zimowego

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

W sobotę 14 grudnia 2019 r. na Wschodzie Warszawy odbyły się doroczne obchody Św. Jana Zimowego, celebrowane przez siostry z Sz. Loży Prometea i Sz. Loży Gaja Aeterna (Wielka Żeńska Loża Francji). W uroczystej ceremonii, oprósz sióstr z WŻLF, uczestniczyli liczni też goście z lóż Wielkiego Wschodu Polski. Siostra Aleksandra, która reprezentowała Radę Zakonu WWP, podkreśliła wyjątkową rolę wspólnego poszukiwania światła w najciemniejszych momentach roku oraz odwołała się do silnych więzi łączących nasze obie obediencje.

XXIII Konwent Wielkiego Wschodu Polski

XXIII Konwent Wielkiego Wschodu Polski

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

W sobotę 30 listopada odbył się po raz dwudziesty trzeci Konwent Wielkiego Wschodu Polski. Wzięła w nim udział rekordowa liczba gości wykorzystując do granic możliwości pojemność świątyni W∴W∴P∴ Konwent powierzył na kolejny rok zaszczytne stanowisko Wielkiego Mistrza bratu Marcinowi.

Zapalenie świateł Szanownej Loży Synergia

Zapalenie świateł Szanownej Loży Synergia

Wielki Wschód Polski Loże Wielkiego Wschodu Polski

W piątek 29 listopada 2019 r. w Warszawie zapłonęły światła nowej i zarazem wyjątkowej loży Wielkiego Wschodu Polski. Szanowna Loża Synergia będzie bowiem pracowała na Wschodzie Europy, w różnych miastach m.in. w Polsce, Belgii, Francji, Estonii, Finlandii, Austrii i na Łotwie. Uroczyste zapalenie świateł uświetnili goście z całej Europy, a już w pierwszej dobie istnienia warsztatu afiliowano 7 nowych członków różnych Wschodów.

Wielka Niezależa i Suwerenna Loża Zjednoczonych Rytów

W∴W∴P∴ podpisał traktat przyjaźni i solidarności z G∴L∴I∴S∴R∴U∴

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Podczas uroczystej ceremonii zamknięcie Konwentu Wielkiej Niezależnej i Suwerennej Loży Zjednoczonych Rytów (Grande Loge Indépendante et Souveraine des Rites Unis – G∴L∴I∴S∴R∴U∴) przeprowadzonej 12 października w Paryżu podpisano traktat przyjaźni i solidarności pomiędzy rzeczoną Obediencją a Wielkim Wschodem Polski. GLISRU jest obediencją mieszaną i mocno zakorzenioną w humanizmie. Charakteryzuje się mnogością Rytów (Obrzędów) praktykowanych przez zrzeszone Loże – w praktyce …

Wielka Żeńska Loża Portugalii - Traktat

Traktat przyjaźni z Wielką Żeńską Lożą Portugalii

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Podczas uroczystej ceremonii zamknięcie Konwentu Wielkiej Żeńskiej Loży Portugalii, która odbyła się 22 września br. w Lizbonie, sygnowano traktaty przyjaźni i solidarności pomiędzy wspomnianą obediencją a Wielkim Wschodem Polski.

Traktaty Wielkiego Wschodu Polski, Estonii i Austrii

Wielki Wschód Polski podpisał traktaty przyjaźni i solidarności z Wielkim Wschodem Austrii oraz z Wielkim Wschodem Estonii

Wielki Wschód Polski Wolnomularstwo polskie i światowe

Poruszająca ceremonia towarzyszyła zapaleniu świateł Wielkiego Wschodu Estonii. Tego samego dnia, 9 sierpnia 2019 Wielki Wschód Polski zawarł traktaty przyjaźni i solidarności z dwiema kolejnymi potęgami wolnomularskimi. Tego rodzaju traktaty pozwalają na pogłębienie braterskiej relacji pomiędzy obediencjami oraz regulują formalne aspekty współpracy.