Struktura WWP

Loże

Członkowie Wielkiego Wschodu Polski muszą pracować w regularnych lożach Zakonu.
 

Wielki Wschód Polski składa się z sześciu regularnych lóż:

Szanowna Loża Wolność Przywrócona na Wsch:. Warszawy
Pracuje w Rycie Francuskim
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 1990.

Szanowna Loża Galileusz na Wsch:. Bydgoszczy
Pracuje w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2008.

Szanowna Loża Moria na Wsch:. Rygi (Łotwa)
Pracuje w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2009.

Szanowna Loża Cezary Leżeński na Wsch:. Warszawy
Pracuje w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2009.

Szanowna Loża Witelon na Wsch:. Warszawy
Pracuje w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2010.

Szanowna Loża Atanor na Wsch:. Warszawy
Pracuje w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Rok założenia 2012.

Trójkąty wolnomularskie

Dodatkowo Siostry i Bracia pracują w dwóch trójkątach

Trójkąt pracujący przy Szanownej Loży Galileusz
Jan i Elżbieta Heweliusz na Wsch:. Gdańska
Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Trójkąt pracujący przy Szanownej Loży Wolność Przywrócona
Piramida Północy na Wsch:. Warszawy
pracujący w rycie egipskim Memphis-Misraim

w trakcie organizacji jest loża południowa
Michał Sędziwój na Wsch:. Krakowa - Katowice
Będzie pracować w rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
Loża mieszana, przyjmuje mężczyzn i kobiety.

W trakcie organizacji jest także trójkat Hypatia
Pracujący przy Szanownej Loży Witelon na Wsch:. Kielc

Stopnie wyższe

Mistrzowie mogą kontynuować swoją wolnomularska drogę rozwoju w dwóch strukturach stopni wyższych działających w oparciu o umowy dwustronne z Wielkim Wschodem Polski.

Stopnie wyższe Rytu Francuskiego

Kapituła Generalna Rytu Francuskiego Wielkiego Wschodu Polski
Pracuje w wyższych stopniach rytu francuskiego
Praktykuje porządki I-V
Pracuje w formule mieszanej, przyjmując mężczyzn i kobiety.

W jej skłąd wchodzą:


Kapituła Sokrates (porządek I – IV) w Dolinie Warszawy


Kapituła Jedność Prawdziwa (porządek I – IV) w Dolinie Warszawy

 

Stopnie wyższe Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego

Rada Najwyższa Polski 33 i Ostatniego Stopnia
Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego
Pracuje w stopniach wyższych od 4 do 33 Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego w formule mieszanej, przyjmując mężczyzn i kobiety.


Loża Doskonałości Wieża Babel praktykuje stopnie 4 do 14


Kapituła praktykująca stopnie od 15 do 18


Areopag praktykuje stopnie od 19 do 30


Trybunał praktykuje stopień 31


Konsystorz praktykuje stopień 32


Rada Najwyższa pracuje w 33 i ostatnim stopniu