Działalność WWP

Działalność WWP

Wielki Wschód Polski jest wolnomularskim stowarzyszeniem filozoficznym.

Jego działalność wewnętrzna opiera się na cyklicznych, rytualnych spotkaniach członków Lóż. Dyskutowana tematyka dotyczy symboliki wolnomularskiej, alegorii wolnomularskich, etyki, spraw społecznych i kulturowych. W lożach powstrzymujemy się od poruszania tematów polityki i wiary. Loże prowadzą działalność charytatywną.

Działalność Wielkiego Wschodu Polski na zewnętrznej arenie wolnomularskiej opiera się na wspólnych, uroczystych spotkaniach z członkami innych organizacji wolnomularskich w kraju i za granicą, opracowywaniu wspólnych tematów społecznych. Przedstawiciele Wielkiego Wschodu Polski biorą udział w pracach organizacji międzynarodowych których członkami są różne Zakony, loże, wolnomularze. Biorą udział lub są współorganizatorami międzynarodowych konferencji wolnomularskich.

Wielki Wschód Polski współpracuje, na podstawie podpisanych wzajemnych umów o przyjaźni i współpracy, z następującymi organizacjami i Zakonami:

Wielki Wschód Francji

Wielki Wschód Szwajcarii

Wielki Wschód Belgii

Wielki Wschód Słowenii

Wielki Wolnomularski Wschód Irlandii

Wielka Loża Włoch

Wielka Loża Mieszana Grecji (Delphi)

Wielka Loża Narodowa Chorwacji

oraz z kilkunastoma innymi obediencjami wolnomularskimi Europy Środkowo-Wschodniej zrzeszonymi w stowarzyszeniu AACEE,

a także kilkudziesięcioma innymi, będącymi podobnie jak WWP sygnatariuszami deklaracji ideowej AME - stowarzyszenia liberalnych obediencji europejskich.

Członkowie Wielkiego Wschodu Polski prowadzą działalność charytatywną lecz z zasady powinna być ona anonimowa.

Stowarzyszenie Wielki Wschód Polski lub jego upoważnieni członkowie prowadzą także działalność społeczną i popularyzującą historię i założenia wolnomularstwa liberalnego.

Współorganizujemy wystawy tematyczne o historii i założeniach wolnomularstwa. Do tej pory uczestniczyliśmy w organizacji między innymi:

 1. Wystawa w Muzeum Etnograficznym w Warszawie
  „Legenda Króla Hirama” czerwiec – lipiec 2012
 2. Wystawa w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy
  „Sztuka Królewska w Bydgoszczy 230 lat tradycji wolnomularskiej” październik 2013 – luty 2014
 3. Wystawa w Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu
  „Masoneria prawdziwa – Bydgoszcz – Inowrocław ponad dwa wieki tradycji” kwiecień – maj 2014
 4. Wystawa w Muzeum Dialogu Kultur oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
  „Poznać niepoznane – wolnomularstwo” październik – grudzień 2015
 5. Wystawa w Muzeum Wolnomularstwa w Paryżu
  w ramach „Tygodnia Polskiego” 2-12 marca 2016

Zorganizowaliśmy wystawy sztuki inspirowanej symboliką i alegorią wolnomularską w ośrodkach kultury i galeriach Torunia, Warszawy, Sopotu, Gdańska, Grudziądza, Bydgoszczy, Inowrocławia, Łodzi. Wielu tym wydarzeniom towarzyszyły odczyty i spotkania otwarte dla publiczności.

Członkowie Wielkiego Wschodu Polski wspierają lub angażują się w organizację konferencji o tematyce historycznej i społecznej.